Standard Svensk standard · SS-EN 14135:2005

Beklädnader - Provning av brandskyddande förmåga

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for determining the ability of a covering to protect underlying products against damage during a specified fire exposure.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-38972

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-03-04

Antal sidor: 10