Standard Svensk standard · SS-EN 1366-2:2015

Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader - Del 2: Brandspjäll

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the fire resistance of fire dampers installed in fire separating elements designed to withstand heat and the passage of fire, smoke and gases at high temperature. This European Standard is used in conjunction with EN 1363-1.
This standard is not suitable for testing fire dampers in suspended ceilings.
This standard is not suitable for testing non-mechanical fire dampers (see EN 1366-12).

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8014759

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-06-28

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 1366-2