Standard Svensk standard · SS-EN 1364-1:2015

Provning av brandmotstånd - Icke bärande byggnadsdelar - Del 1: Väggar

Status: Gällande

Omfattning
This European standard specifies a method for determining the fire resistance of non-loadbearing walls.
This European Standard is used in conjunction with EN 1363-1.
It is applicable to partitions (non-loadbearing walls) with and without glazing, non-loadbearing walls consisting almost wholly of glazing (glazed non-loadbearing walls) and other non-loadbearing internal and external non-loadbearing walls with and without glazing.
The fire resistance of external non-loadbearing walls can be determined under internal or external exposure conditions. In the latter case the external fire exposure curve given in EN 1363-2 is used.
It is not applicable to:
a) curtain walls (external non-loadbearing walls suspended in front of the floor slab), unless explicitly permitted under EN 1364-3 or EN 1364-4 which shall contain details of the methodology to be used.
b) non-loadbearing walls containing door assemblies which shall be tested to EN 1634-1.
Specific requirements relating to the testing of glazing are given in Annex A.
Specific requirements relating to the testing of non-loadbearing external and internal walls designed to span horizontally between two independently proven fire resisting vertical structural elements are given in annex B.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Väggar, mellanväggar, fasader (91.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls

Artikelnummer: STD-8014849

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-07-12

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN 1364-1:2015

Ersätter: SS-EN 1364-1