Standard Svensk standard · SS-EN 1364-1:2015

Provning av brandmotstånd - Icke bärande byggnadsdelar - Del 1: Väggar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1364-1:2015

Provning av brandmotstånd - Icke bärande byggnadsdelar - Del 1: Väggar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger en metod för att fastställa brandmotstånd hos icke-bärande väggar.
Denna Europastandard används tillsammans med EN 1363-1.
Det gäller för invändiga icke-bärande väggar (skiljeväggar), med eller utan glasstycken, icke-bärande
väggar som består nästan helt av glas (glasfasader) och andra invändiga och utvändiga icke-bärande
väggar med och utan glasstycken.
Brandmotståndet för utvändiga icke-bärande väggar kan fastställas under förhållanden med invändig
eller utvändig exponering. I det senare fallet används kurvan för utvändig brandexponering EN 1363-2.
Den gäller inte för:
a) utfackningsväggar (utvändiga icke-bärande väggar som är upphängda framför bottenplattan) om det
inte uttryckligen tillåts enligt EN 1364-3 eller EN 1364-4 vilka innehåller uppgifter om den metodik
som ska användas.
b) icke-bärande väggar som omfattar dörrkonstruktioner som provas enligt EN 1634-1.
Specifika krav för provning av glasade element eller icke-bärande väggar med glasstycken anges i bilaga A.
Specifika krav för provning av icke-bärande utvändiga och invändiga väggar som är utformade för att
sträcka sig horisontellt mellan två vertikala konstruktionselement som var för sig bevisats vara
brandbeständiga anges i bilaga B.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Väggar, mellanväggar, fasader (91.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1364-1:2015

Provning av brandmotstånd - Icke bärande byggnadsdelar - Del 1: Väggar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls

Artikelnummer: STD-80026745

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-07-12

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 1364-1:2015

Ersätter: SS-EN 1364-1