Standard Svensk standard · SS-EN 13501-5:2005+A1:2009

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 5: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter utvändig brandpåverkan för tak

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13501-5:2016 , SS-EN 13501-5:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13501-5:2005+A1:2009

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 5: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter utvändig brandpåverkan för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides the fire performance classification procedures for roofs/roof coverings exposed to external fire based on the four test methods given in ENV 1187:2002 and the relevant extended application rules.For the classification of a roof/roof covering, only those test methods and those application rules need to be applied for which the corresponding classification is envisaged. Products are considered in relation to their end use application. NOTE The distinction between roofs with a steep slope and facades, in terms of the test and classification standard to be applied, may be subject to national regulations. General information on the four test methods in ENV 1187:2002 is given in Annex A.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Yttertak (91.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13501-5:2005+A1:2009

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 5: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter utvändig brandpåverkan för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests

Artikelnummer: STD-70711

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-14

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13501-5:2005/AC:2006 , SS-EN 13501-5:2005/AC:2008 , SS-EN 13501-5:2005

Ersätts av: SS-EN 13501-5:2016 , SS-EN 13501-5:2016