Standard Svensk standard · SS-EN 13501-5:2016

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 5: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter utvändig brandpåverkan för tak

Status: Gällande

Omfattning
I denna Europastandard föreskrivs förfaranden för klassificering av brandbeteende för
tak/taktäckningsmaterial som utsätts för en utvändig brand, baserat på de fyra provningsmetoderna som anges i CEN/TS 1187:2012 och i reglerna för utökad tillämpning.
För klassificering av tak/taktäckningsmaterial behöver endast de provningsmetoder och
tillämpningsregler tillämpas för vilka motsvarande klassificering planeras.
Produkterna beaktas i förhållande till deras tillämpning för slutanvändning.
ANM. Distinktionen mellan tak med brant lutning och fasader, när det gäller den provnings- och klassificeringsstandard som ska tillämpas, kan omfattas av nationella bestämmelser.
Allmän information om de fyra provningsmetoderna i CEN/TS 1187 anges i bilaga A.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Yttertak (91.060.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests

Artikelnummer: STD-80011708

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-06-28

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 13501-5:2016

Ersätter: SS-EN 13501-5:2005+A1:2009