Standard Svensk standard · SS-ISO 22899-1:2021

Bestämning av brandisoleringsförmåga att motstå jet-brand - Del 1: Allmänna krav (ISO 22899-1:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22899-1:2021

Bestämning av brandisoleringsförmåga att motstå jet-brand - Del 1: Allmänna krav (ISO 22899-1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes a method of determining the resistance to jet fires of passive fire protection materials and systems. It gives an indication of how passive fire protection materials behave in a jet fire and provides performance data under the specified conditions.
It does not include an assessment of other properties of the passive fire protection material such as weathering, ageing, shock resistance, impact or explosion resistance, or smoke production.
Complete I-beams and columns cannot be tested to this document due to disruption of the characteristics of the jet.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22899-1:2021

Bestämning av brandisoleringsförmåga att motstå jet-brand - Del 1: Allmänna krav (ISO 22899-1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Determination of the resistance to jet fires of passive fire protection materials — Part 1: General requirements (ISO 22899-1:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80030217

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-07-07

Antal sidor: 52