Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1716:2018

Brandteknisk provning av produkter - Bestämning av värmevärde (kalorimetriskt värde) (ISO 1716:2010)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1716:2018

Brandteknisk provning av produkter - Bestämning av värmevärde (kalorimetriskt värde) (ISO 1716:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the gross heat of combustion (QPCS) of products at constant volume in a bomb calorimeter.
This method is intended to be applied to solid products.
NOTE Liquids can be tested with similar equipment and using conditions described in ASTM D240[1], as described in IEC 61039[2] using ISO 1928[3] test equipment.
Annex A specifies the calculation of the net heat of combustion, QPCI, when required.
Information on the precision of the test method is given in Annex B.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1716:2018

Brandteknisk provning av produkter - Bestämning av värmevärde (kalorimetriskt värde) (ISO 1716:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of combustion (calorific value) (ISO 1716:2018)

Artikelnummer: STD-80005554

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-07-16

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 1716:2010