Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11925-2:2020

Brandteknisk provning - Byggprodukters antändlighet vid direkt påverkan av en låga - Del 2: Provning med enkel låga (ISO/FDIS 11925-2:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11925-2:2020

Brandteknisk provning - Byggprodukters antändlighet vid direkt påverkan av en låga - Del 2: Provning med enkel låga (ISO/FDIS 11925-2:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method of test for determining the ignitability of products by direct small flame impingement under zero impressed irradiance using vertically oriented test specimens.
Information on the precision of the test method is given in Annex A (informative).
Information on testing not essentially flat end-use products is given in Annex B (normative).
Information on testing perforated end-use products is given in Annex C (normative).

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11925-2:2020

Brandteknisk provning - Byggprodukters antändlighet vid direkt påverkan av en låga - Del 2: Provning med enkel låga (ISO/FDIS 11925-2:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO/FDIS 11925-2:2019)

Artikelnummer: STD-80020668

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-03-16

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 11925-2:2010