Standard Svensk standard · SS-EN 45545-3:2013

Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 3: Brandmotstånd hos brandtekniskt klassade byggelement i järnvägsfordon

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 45545 specifies the fire resistance requirements and testing methods for fire barriers for railway vehicles. The objective of the measures and requirements, specified in this part of EN 45545, is to protect passengers and staff in railway vehicles in the event of a developing fire on board. It is not within the scope of this part of EN 45545 to describe measures that ensure the preservation of the railway vehicles in the event of a fire.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 3: Fire resistance requirements for fire barriers

Artikelnummer: STD-89330

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-03-10

Antal sidor: 32

Ersätter: SIS-CEN/TS 45545-3:2009