Standard Svensk standard · SS-EN 3-8:2007

Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 8: Tilläggskrav till EN 3-7 för konstruktion, motstånd mot tryck och mekaniska provningar för behållare med högsta tillåtet tryck lika med eller lägre än 30 bar.

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 3-8:2007/AC:2007
Omfattning
This European Standard specifies the rules of design, type testing, fabrication and inspection control of portable fire
extinguishers manufactured with metallic bodies as far as pressure risk is concerned.
This part applies to portable fire extinguishers of which the maximum allowable pressure PS is lower than or equal
to 30 bar and containing non-explosive, non-flammable, non-toxic and non-oxidising fluids.
This European Standard also applies to the metallic gas cartridge of a volume less than 0,12 l (see Annex E) and
gives guidance for sound engineering practice for metallic gas cartridges equal to or greater than 0,12 l and less
than 0,5 l, see Annex F.
This European Standard does not apply to carbon dioxide fire extinguishers.
NOTE Annex A gives the classification of the different parts forming the portable fire extinguisher

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Portable fire extinguishers - Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal or lower than 30 bar.

Artikelnummer: STD-63146

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-11

Antal sidor: 40