Standard Svensk standard · SS-EN 3-8:2007/AC:2007

Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 8: Tilläggskrav till EN 3-7 för konstruktion, motstånd mot tryck och mekaniska provningar för behållare med högsta tillåtet tryck lika med eller lägre än 30 bar

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Portable fire extinguishers - Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal or lower than 30 bar

Artikelnummer: STD-63620

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-10-29

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-EN 3-8:2007