Standard Svensk standard · SS-EN 1846-3

Brand och räddning - Fordon för brand- och räddningstjänsten - Del 3: Fast monterad utrustning - Säkerhets- och utförandekrav

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1846-3+A1:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1846-3

Brand och räddning - Fordon för brand- och räddningstjänsten - Del 3: Fast monterad utrustning - Säkerhets- och utförandekrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 This Part of this European Standard specifies the minimum requirements for safety and performance of some optional specific permanently installed equipment on firefighting and rescue service vehicles, operated by trained persons, as designated in EN 1846-1 and specified in EN 1846-2.
NOTE 1 Categories and mass classes of the firefighting and rescue service vehicles are given in EN 1846-1.
The permanently installed equipment dealt with in this Part of this European Standard is given below:
-- water installation;
-- additive installation;
-- monitor;
-- equipment gantries.
NOTE 2 This Part of this European Standard should be read in conjunction with any national regulations in force for vehicles using the public roads and with any EU Directives and associated EFTA regulations in force relevant to vehicles and their equipment.
For the purposes of this European Standard, the normal ambient temperature range is - 15 °C to + 35 °C.
NOTE 3 In the case of utilization outside this temperature range, the particular temperature range should be specified by the user.
1.2 This Part of this European Standard is not applicable to:
-- personnel carrying vehicles;
-- vehicles with a gross laden mass not exceeding 2 t;
-- boats;
-- aircrafts;
-- trains;
-- ambulances;
-- airport vehicles complying with International Civil Aviation Organisation (ICAO) recommendations.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20) Utrustning och fordon för brand- och räddningstjänst (14.450)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1846-3

Brand och räddning - Fordon för brand- och räddningstjänsten - Del 3: Fast monterad utrustning - Säkerhets- och utförandekrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Firefighting and rescue service vehicles - Part 3: Permanently installed equipment - Safety and performance

Artikelnummer: STD-34382

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-23

Antal sidor: 35

Ersätts av: SS-EN 1846-3+A1:2008