Standard Svensk standard · SS-EN 15004-2:2008

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 2: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläckssystem för FK 5-1-12 släckmedel (ISO 14520-5:2006, modifierad)

Status: Gällande

Omfattning
This document gives specific requirements for gaseous fire-extinguishing systems, with respect to the FK-5-1-12 extinguishant. It includes details of physical properties, specification, usage and safety aspects and is applicable to systems operating at nominal pressures of 25 bar and 42 bar with nitrogen propellant. This does not preclude the use of other systems.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK-5-1-12 extinguishant (ISO 14520-5:2006, modified)

Artikelnummer: STD-66830

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-03

Antal sidor: 24