Standard Svensk standard · SS-EN 12416-1+A2:2007

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Pulversystem - Del 1: Krav och provningsmetoder för komponenter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12416-1+A2:2007

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Pulversystem - Del 1: Krav och provningsmetoder för komponenter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12416-1+A2:2007

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Pulversystem - Del 1: Krav och provningsmetoder för komponenter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 1: Requirements and test methods for components

Artikelnummer: STD-61534

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-05

Antal sidor: 26

Ersätter: SS-EN 12416-1/A1:2004 , SS-EN 12416-1