Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-108

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-108: Särskilda fordringar på elektrolysatorer

Status: Gällande

Ämnesområden

Säkerhet i hushåll (13.120) Tvättutrustning (97.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-108: Particular requirements for electrolysers

Artikelnummer: STD-3333553

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-17

Antal sidor: 16