Standard Svensk standard · SS-EN 60704-2-4 A 11

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Provningsmetod för bestämning av luftburet buller - Del 2-4: Särskilda fordringar på tvättmaskiner och centrifuger

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60704-2-4 A 11

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Provningsmetod för bestämning av luftburet buller - Del 2-4: Särskilda fordringar på tvättmaskiner och centrifuger
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Används tillsammans med SS-EN 60704-2-4, utg 2, 2012, som fr o m 2023-01-13 inte gäller utan detta tillägg A11.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Tvättutrustning (97.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60704-2-4 A 11

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Provningsmetod för bestämning av luftburet buller - Del 2-4: Särskilda fordringar på tvättmaskiner och centrifuger
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-4: Particular requirements for washing machines and spin extractors

Artikelnummer: STD-80025220

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-10-21

Antal sidor: 4

Ersätter: SS-EN 60704-2-4