Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-95

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-95: Särskilda fordringar för drivanordningar till garagedörrar med vertikal rörelse för användning i hemmiljö

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 60335-2-95 A 1

Ämnesområden

Säkerhet i hushåll (13.120) Eltillbehör Allmänt (29.120.01) Utomhuskonstruktioner (91.090)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use

Artikelnummer: STD-3336477

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-02-18

Antal sidor: 37

Ersätter: SS-EN 60335-2-95