Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-109

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-109: Särskilda fordringar på apparater för vattenbehandling med UV-strålning

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 60335-2-109 A 1 , SS-EN 60335-2-109 A 2

Ämnesområden

Säkerhet i hushåll (13.120) Elektriska hushållsapparater: (97.030)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances

Artikelnummer: STD-3334388

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-09-27

Antal sidor: 19