Standard Svensk standard · SS-ENV 1317-4

Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 4: Vägräckesändar och övergångar - Prestandakrav vid kollisionsprovning samt provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Prestandard specifies requirements for the performance of terminals and transitions. It defines performance classes and acceptance criteria for impact tests.

Ämnesområden

Olycksfallskontroll (13.200) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road restraint systems - Part 4: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers

Artikelnummer: STD-31486

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-16

Antal sidor: 22