Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14091:2021

Anpassning till klimatförändringar - Riktlinjer för sårbarhet, effekter och riskbedömning (ISO 14091:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14091:2021

Anpassning till klimatförändringar - Riktlinjer för sårbarhet, effekter och riskbedömning (ISO 14091:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med SMHI gällande förbetalda standarder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Urval standarder inom klimatanpassning tillgängliggörs kostnadsfritt >>

Omfattning
Detta dokument innehåller riktlinjer för bedömning av risker med koppling till den potentiella
påverkan av klimatförändringar. Begreppet sårbarhet förklaras, och det beskrivs hur en
välgrundad riskbedömning av klimatförändringar kan utarbetas och genomföras. Metoden kan
användas för bedömning av både befintliga och framtida klimatrisker.
En riskbedömning som genomförs i enlighet med detta dokument kan ligga till grund för planering,
genomförande, övervakning och utvärdering av klimatanpassning och är lämplig för alla
organisationer, oavsett deras storlek, typ eller verksamhetsområde.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöpåverkansbedömning (13.020.30) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14091:2021

Anpassning till klimatförändringar - Riktlinjer för sårbarhet, effekter och riskbedömning (ISO 14091:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Adaptation to climate change - Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment (ISO 14091:2021)

Artikelnummer: STD-80034635

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-03-08

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN ISO 14091:2021