Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14091:2021

Adaptation to climate change - Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment (ISO 14091:2021)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14091:2021

Adaptation to climate change - Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment (ISO 14091:2021)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument innehåller riktlinjer för bedömning av risker med koppling till den potentiella
påverkan av klimatförändringar. Begreppet sårbarhet förklaras, och det beskrivs hur en
välgrundad riskbedömning av klimatförändringar kan utarbetas och genomföras. Metoden kan
användas för bedömning av både befintliga och framtida klimatrisker.
En riskbedömning som genomförs i enlighet med detta dokument kan ligga till grund för planering,
genomförande, övervakning och utvärdering av klimatanpassning och är lämplig för alla
organisationer, oavsett deras storlek, typ eller verksamhetsområde.

Subjects

Environmental management systems Environmental management (04.100) Environmental impact assessment (13.020.30) Pollution, pollution control and conservation (13.020.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14091:2021

Adaptation to climate change - Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment (ISO 14091:2021)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS/TK 207, SIS/TK 207

International title:

Article no: STD-80034635

Edition: 1

Approved: 3/8/2021

No of pages: 56

Also available in: SS-EN ISO 14091:2021