Standard Svensk standard · SS-EN 62321-6

Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 6: Polybromerade bifenyler och polybromerade difenyletrar i polymerer genom gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS)

Status: Gällande

Ämnesområden

Miljö och miljöskydd allmänt Miljöledning Miljöekonomi Miljöpåverkansbedömning Nedsmutsning, regler och skydd Miljömärkning Produkters livscykler Miljöprojekt Övrigt Elektriska utrustningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 6: Polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in polymers by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS)

Artikelnummer: STD-3336972

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-03-16

Antal sidor: 60

Parallell utgåva: SS-EN 62321