Standard Svensk standard · SS-EN 62321-6

Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 6: Polybromerade bifenyler och polybromerade difenyletrar i polymerer genom gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS)

Status: Gällande

Ämnesområden

Miljö och miljöskydd allmänt (13.020.01) Miljöledning (13.020.10) Miljöekonomi (13.020.20) Miljöpåverkansbedömning (13.020.30) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40) Miljömärkning (13.020.50) Produkters livscykler (13.020.60) Miljöprojekt (13.020.70) Övrigt (13.020.99) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 6: Polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in polymers by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS)

Artikelnummer: STD-3336972

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-03-16

Antal sidor: 60

Parallell utgåva: SS-EN 62321