Standard Svensk standard · SS-EN 62321-3-2

Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 3-2: Screening - Totalhalt brom i polymerer och elektronik genom förbränningsjonkromatografi

Status: Gällande

Ämnesområden

Miljö och miljöskydd allmänt (13.020.01) Miljöledning (13.020.10) Miljöekonomi (13.020.20) Miljöpåverkansbedömning (13.020.30) Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40) Miljömärkning (13.020.50) Produkters livscykler (13.020.60) Miljöprojekt (13.020.70) Övrigt (13.020.99) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-2: Screening - Total bromine in polymers and electronics by Combustion - Ion Chromatography

Artikelnummer: STD-3336188

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-06-11

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 62321