Standard Svensk standard · SS-EN 62321-3-2

Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 3-2: Screening - Totalhalt brom i polymerer och elektronik genom förbränningsjonkromatografi

Status: Gällande

Ämnesområden

Miljö och miljöskydd allmänt Miljöledning Miljöekonomi Miljöpåverkansbedömning Nedsmutsning, regler och skydd Miljömärkning Produkters livscykler Miljöprojekt Övrigt Elektriska utrustningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-2: Screening - Total bromine in polymers and electronics by Combustion - Ion Chromatography

Artikelnummer: STD-3336188

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-06-11

Antal sidor: 32

Parallell utgåva: SS-EN 62321