Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12100-1

Maskinsäkerhet - Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper - Del 1: Grundläggande terminologi, metodik (ISO 12100-1:2003)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 12100:2010 Tillägg: SS-EN ISO 12100-1/A1:2009

Omfattning
Denna standard ger grundläggande terminologi och metoder för att uppnå säkerhet hos maskiner. Kraven i denna standard är avsedda för konstruktörer. Denna standard behandlar inte skador på husdjur, egendom eller miljö.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

Artikelnummer: STD-37085

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-11-21

Antal sidor: 38

Finns även på: SS-EN ISO 12100-1

Ersätter: SS-EN 1070 , SS-EN 292-1

Ersätts av: SS-EN ISO 12100:2010