Standard Swedish standard · SS-EN ISO 12100-1

Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 12100:2010 Amended by: SS-EN ISO 12100-1/A1:2009
Scope
Denna standard ger grundläggande terminologi och metoder för att uppnå säkerhet hos maskiner.
Kraven i denna standard är avsedda för konstruktörer.
Denna standard behandlar inte skador på husdjur, egendom eller miljö.

Subjects

Safety of machinery (13.110)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-37085

Edition: 1

Approved: 11/21/2003

No of pages: 38

Also available in: SS-EN ISO 12100-1

Replaces: SS-EN 1070 , SS-EN 292-1

Replaced by: SS-EN ISO 12100:2010