Standard Swedish standard · SS-EN ISO 12100-1

Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

Status: Withdrawn · Amended by: SS-EN ISO 12100-1/A1:2009 , SS-EN ISO 12100-1/A1:2009

Scope
Denna standard ger grundläggande terminologi och metoder för att uppnå säkerhet hos maskiner. Kraven i denna standard är avsedda för konstruktörer. Denna standard behandlar inte skador på husdjur, egendom eller miljö.

Subjects

Safety of machinery (13.110)


Product information

Language: English

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-34855

Edition: 1

Approved: 11/21/2003

No of pages: 39

Also available in: SS-EN ISO 12100-1

Replaces: SS-EN 1070 , SS-EN 292-1