Standard Svensk standard · SS-ISO 11338-2

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av polyaromatiska kolväten (PAH) i gas- och partikelfas - Del 2: Provberedning, upparbetning och bestämning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11338-2

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av polyaromatiska kolväten (PAH) i gas- och partikelfas - Del 2: Provberedning, upparbetning och bestämning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 11338 specifies procedures for sample preparation, clean-up and analysis for the determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in stack and waste gases. The analytical methods are capable of detecting sub-microgram concentrations of PAH per cubic metre of sample, depending on the type of PAH and the flue gas volume sampled. The methods described in this part of ISO 11338 are based on either high performance liquid chromatography (HPLC) or gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). NOTE ISO 11338-1 describes three methods and specifies minimum requirements for the sampling of PAH in stack and waste gases.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11338-2

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av polyaromatiska kolväten (PAH) i gas- och partikelfas - Del 2: Provberedning, upparbetning och bestämning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of gas and particle-phasepolycyclic aromatic hydrocarbons - Part 2: Sample preparation, clean-up and determination

Artikelnummer: STD-34696

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-24

Antal sidor: 27