Standard Svensk standard · SS-EN 13211

Utsläpp och utomhusluft - Manuell metod för bestämning av totalkoncentrationen kvicksilver

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 13211/AC:2005
Omfattning
Denna europastandard beskriver en manuell referensmetod för bestämning av masskoncentrationen av kvicksilver i gasutsläpp från kanaler eller skorstenar. Denna europastandard har validerats för bestämning av masskoncentrationen av totalkvicksilver i rökgaser från förbränning av avfall i ett haltintervall på 0,001 mg/m3 till 0,5 mg/m3 *) totalkvicksilver. Metoden är tillämplig för rökgaser från andra källor med följande typiska sammansättning: totalhalt partiklar från 0 mg/m3 till 20 mg/m3 CxHy från 0 mg/m3 till 10 mg/m3 HCl från 0 mg/m3 till 50 mg/m3 HF från 0 mg/m3 till 10 mg/m3 SO2 från 0 mg/m3 till 250 mg/m3 CO från 0 mg/m3 till 250 mg/m3 NOx från 0 mg/m3 till 500 mg/m3 CO2 från 0 % (volymsandel) till 15 % (volymsandel) H2O (g) från 2 % (volymsandel) till 25 % (volymsandel) O2 från 8 % (volymsandel) till 15 % (volymsandel) temperatur från 60 °C till 140 °C *) m3 uttryckt som m3 i torrt tillstånd, normerat till 0 °C och 101,325 kPa och vid 11 % (volymsandel) O2 om inte annat sägs

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Air quality - Stationary source emissions - Manual method of determination of the concentration of total mercury

Artikelnummer: STD-29979

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-03-23

Antal sidor: 27