Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-16:2009

Inomhusluft - Del 16: Detektion och räkning av mögelsporer - Provtagning genom filtrering (ISO 16000-16:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-16:2009

Inomhusluft - Del 16: Detektion och räkning av mögelsporer - Provtagning genom filtrering (ISO 16000-16:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16000 specifies requirements for long-term (0,5 h to several hours) sampling of moulds in indoor air by filtration. Following the instructions given, a sample is obtained for subsequent detection of moulds by cultivation after suspension according to ISO 16000-17, which is part of the complete measurement procedure. This part of ISO 16000 is not suitable for personal sampling.

Ämnesområden

Omgivningsluft (13.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-16:2009

Inomhusluft - Del 16: Detektion och räkning av mögelsporer - Provtagning genom filtrering (ISO 16000-16:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Inomhusluft, SIS/TK 423/AG 01

Internationell titel: Indoor air - Part 16: Detection and enumeration of moulds - Sampling by filtration (ISO 16000-16:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-68655

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-01-12

Antal sidor: 36