Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16000-9:2006

Inomhusluft - Del 9: Bestämning av flyktiga organiska föreningar (VOC) avgivna från byggprodukter och inredning - Provning med emissionskammare (ISO 16000-9:2006)

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN ISO 16000-9:2006/AC:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16000-9:2006

Inomhusluft - Del 9: Bestämning av flyktiga organiska föreningar (VOC) avgivna från byggprodukter och inredning - Provning med emissionskammare (ISO 16000-9:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16000 specifies a general laboratory test method for determination of the area specific emission rate of volatile organic compounds (VOCs) from newly produced building products or furnishing under defined climate conditions. The method can also, in principle, be applied to aged products. The emission data obtained can be used to calculate concentrations in a model room.
This part of ISO 16000 applies to various emission test chambers used for determination of the emission of volatile organic compounds from building products or furnishing.
Sampling, transport and storage of materials to be tested, and preparation of test specimens are described in ISO 16000-11. Air sampling and analytical methods for the determination of VOCs are described in ISO 16000-6 and ISO 16017-1 [11].
A general description of an emission test chamber is given in Annex C of this part of ISO 16000.
For the determination of formaldehyde emissions from wood-based panels, refer to EN 717-1:2004 [12].
However, ISO 16000-9 is also applicable to wood-based panels and other building products, in order to determine the emission rate of formaldehyde. The measurement procedure for formaldehyde is described in ISO 16000-3 [1].

Ämnesområden

Omgivningsluft (13.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16000-9:2006

Inomhusluft - Del 9: Bestämning av flyktiga organiska föreningar (VOC) avgivna från byggprodukter och inredning - Provning med emissionskammare (ISO 16000-9:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Inomhusluft, SIS/TK 423/AG 01

Internationell titel: Indoor air - Part 9: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and furnishing - Emission test chamber method (ISO 16000-9:2006)

Artikelnummer: STD-44623

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-02-20

Antal sidor: 20