Standard Svensk standard · SS-EN 17359:2020

Utsläpp från stationära källor - Bioaerosoler och biologiska ämnen - Provtagning av bioaerosoler och uppsamling i vätskor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17359:2020

Utsläpp från stationära källor - Bioaerosoler och biologiska ämnen - Provtagning av bioaerosoler och uppsamling i vätskor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document contains specifications for active sampling of bioaerosols from exhaust air flowing through a defined cross-section of a stack. It defines general principles that have to be taken into account during an isokinetic sampling campaign for bioaerosols by bubbling the exhaust air through a specific impinger designed for emission measurements.
In this document the application with culturable organisms is specified but the same principle might be applicable for non-cultural based methods (e.g. molecular and/or enzyme-based methods).
The impinger is designed to allow a sample volume flow of 1 m3/h to 1,8 m3/h, or 16 l/min to 30 l/min, respectively, and has been tested with regard to various microorganisms within broad concentration ranges [1; 2; 3; 4]

Ämnesområden

Omgivningsluft (13.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17359:2020

Utsläpp från stationära källor - Bioaerosoler och biologiska ämnen - Provtagning av bioaerosoler och uppsamling i vätskor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Bioaerosols and biological agents - Sampling of bioaerosols and collection in liquids - Impingement method

Artikelnummer: STD-80023680

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-08-18

Antal sidor: 64