Standard Svensk standard · SS-EN 689:2018

Arbetsplatsluft - Bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen - Mätstrategi för överensstämmelse med gränsvärden för exponering på arbetsplats

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 689:2018+AC:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 689:2018

Arbetsplatsluft - Bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen - Mätstrategi för överensstämmelse med gränsvärden för exponering på arbetsplats
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a strategy to perform representative measurements of exposure by inhalation to chemical agents in order to demonstrate the compliance with occupational exposure limit values (OELVs).
This European Standard is not applicable to OELVs with reference periods less than 15 min.

Ämnesområden

Arbetsplatsluft (13.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 689:2018

Arbetsplatsluft - Bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen - Mätstrategi för överensstämmelse med gränsvärden för exponering på arbetsplats
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Arbetsplatsluft, SIS/TK 423/AG 03

Internationell titel: Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation to chemical agents - Strategy for testing compliance with occupational exposure limit values

Artikelnummer: STD-80004008

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-05-14

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-EN 689

Ersätts av: SS-EN 689:2018+AC:2019