Standard Svensk standard · SS-EN 17289-3:2020

Karakterisering av bulkmaterial - Bestämning av en storlekviktad fin fraktion och kristallint innehåll av kiseldioxid - Del 3: Sedimentationsmetod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17289-3:2020

Karakterisering av bulkmaterial - Bestämning av en storlekviktad fin fraktion och kristallint innehåll av kiseldioxid - Del 3: Sedimentationsmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the determination of the size-weighted fine fraction (SWFF) and the size-weighted fine fraction of crystalline silica (SWFFCS) in bulk materials by means of a sedimentation method using a liquid sedimentation technique.
The purpose of this document is to allow users to evaluate bulk materials with regard to their size-weighted fine fraction and crystalline silica content.
NOTE For preparation of the sample and determination of crystalline silica by X-ray Powder Diffractometry (XRD) or Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) see EN 17289-1.
Specific methods for the evaluation of SWFF for specific bulk materials are specified in several annexes.
This document is applicable for crystalline silica containing bulk materials which have been fully investigated and validated for the evaluation of the size-weighted fine fraction and crystalline silica.

Ämnesområden

Arbetsplatsluft (13.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17289-3:2020

Karakterisering av bulkmaterial - Bestämning av en storlekviktad fin fraktion och kristallint innehåll av kiseldioxid - Del 3: Sedimentationsmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Arbetsplatsluft, SIS/TK 423/AG 03

Internationell titel: Characterization of bulk materials - Determination of a size-weighted fine fraction and crystalline silica content - Part 3: Sedimentation method

Artikelnummer: STD-80026930

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-12-28

Antal sidor: 48