Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16013-1:2010

Arbetsplatsexponering - Vägledning för användning av direktvisande instrument för mätning av aerosolkoncentrationer - Del 1: Val av instrument för speciella tillämpningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16013-1:2010

Arbetsplatsexponering - Vägledning för användning av direktvisande instrument för mätning av aerosolkoncentrationer - Del 1: Val av instrument för speciella tillämpningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report describes the principles underlying the evaluation of one or more aerosol fractions using direct-reading aerosol monitors. The currently available methods for monitoring levels of aerosols in workplaces for a range of different purposes are described and details are given of their limits and possibilities in the field of occupational hygiene. The document does not cover the sampling of aerosols for compliance with occupational exposure limits or the collection of aerosol particles for subsequent analysis.

Ämnesområden

Arbetsplatsluft (13.040.30)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16013-1:2010

Arbetsplatsexponering - Vägledning för användning av direktvisande instrument för mätning av aerosolkoncentrationer - Del 1: Val av instrument för speciella tillämpningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Arbetsplatsluft, SIS/TK 423/AG 03

Internationell titel: Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 1: Choice of monitor for specific applications

Artikelnummer: STD-74284

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-03

Antal sidor: 36