Standard Svensk standard · SS-ISO 13475-1

Akustik - Stationär utrustning för akustisk varningssignalering utomhus - Del 1: Fältmätning för bestämning av ljudemission

Status: Gällande

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-27084

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-01-14

Antal sidor: 23