Standard Svensk standard · SS-ISO 13475-1

Akustik - Stationär utrustning för akustisk varningssignalering utomhus - Del 1: Fältmätning för bestämning av ljudemission

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13475-1

Akustik - Stationär utrustning för akustisk varningssignalering utomhus - Del 1: Fältmätning för bestämning av ljudemission
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13475-1

Akustik - Stationär utrustning för akustisk varningssignalering utomhus - Del 1: Fältmätning för bestämning av ljudemission
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Stationary audible warning devices used outdoors - Part 1: Field Measurements for determination of sound emission quantities

Artikelnummer: STD-27084

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-01-14

Antal sidor: 23