Standard Svensk standard · SS-ISO 23909:2008

Markundersökningar - Beredning av laboratorieprover från stora provmängder (ISO 23909:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23909:2008

Markundersökningar - Beredning av laboratorieprover från stora provmängder (ISO 23909:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the preparation of laboratory samples from large samples. In accordance with ISO 11464 and ISO 14507, the following analyses are considered: - determination of physico-chemical parameters; - determination of moderate volatile organic contaminants; - determination of non-volatile contaminants. This International Standard is not applicable when volatile organic compounds have to be analysed.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23909:2008

Markundersökningar - Beredning av laboratorieprover från stora provmängder (ISO 23909:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Preparation of laboratory samples from large samples (ISO 23909:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-68319

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-27

Antal sidor: 24