Standard Svensk standard · SS-ISO 23909:2008

Markundersökningar - Beredning av laboratorieprover från stora provmängder (ISO 23909:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for the preparation of laboratory samples from large samples. In accordance with ISO 11464 and ISO 14507, the following analyses are considered:

- determination of physico-chemical parameters;

- determination of moderate volatile organic contaminants;

- determination of non-volatile contaminants.

This International Standard is not applicable when volatile organic compounds have to be analysed.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Preparation of laboratory samples from large samples (ISO 23909:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-68319

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-27

Antal sidor: 24