Standard Svensk standard · SS-ISO 18512:2008

Markundersökningar - Vägledning avseende kort- och långtidsförvaring av jordprover (ISO 18512:2007, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18512:2008

Markundersökningar - Vägledning avseende kort- och långtidsförvaring av jordprover (ISO 18512:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard gives guidance on how to store and preserve soil samples for laboratory determinations and how to prepare them for analysis after storage. Special emphasis is given to maximum storage times as a function of different storage conditions.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18512:2008

Markundersökningar - Vägledning avseende kort- och långtidsförvaring av jordprover (ISO 18512:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Guidance on long and short-term storage of soil samples (ISO 18512:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-64998

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-02-08

Antal sidor: 36