Standard Svensk standard · SS-ISO 18512:2008

Markundersökningar - Vägledning avseende kort- och långtidsförvaring av jordprover (ISO 18512:2007, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard gives guidance on how to store and preserve soil samples for laboratory determinations and how to prepare them for analysis after storage. Special emphasis is given to maximum storage times as a function of different storage conditions.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Guidance on long and short-term storage of soil samples (ISO 18512:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-64998

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-02-08

Antal sidor: 36