Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-3:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 3: Extraktion av aluminiumoxider och aluminiumhydroxider med ammoniumoxalat/oxalsyra (ISO 12782-3:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 12782-3:2012 specifies the determination of the content of "reactive" aluminium in the form of amorphous aluminium oxides and hydroxides in soil and other materials by extraction with ammonium oxalate/oxalic acid. Other materials also include waste. The content of "reactive" aluminium can be used as input in geochemical models.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and speciation of constituents in soils and materials - Part 3: Extraction of aluminium oxides and hydroxides with ammonium oxalate/oxalic acid (ISO 12782-3:2012)

Artikelnummer: STD-86610

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-12

Antal sidor: 28