Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-3:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 3: Extraktion av aluminiumoxider och aluminiumhydroxider med ammoniumoxalat/oxalsyra (ISO 12782-3:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-3:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 3: Extraktion av aluminiumoxider och aluminiumhydroxider med ammoniumoxalat/oxalsyra (ISO 12782-3:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 12782-3:2012 specifies the determination of the content of "reactive" aluminium in the form of amorphous aluminium oxides and hydroxides in soil and other materials by extraction with ammonium oxalate/oxalic acid. Other materials also include waste. The content of "reactive" aluminium can be used as input in geochemical models.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-3:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 3: Extraktion av aluminiumoxider och aluminiumhydroxider med ammoniumoxalat/oxalsyra (ISO 12782-3:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and speciation of constituents in soils and materials - Part 3: Extraction of aluminium oxides and hydroxides with ammonium oxalate/oxalic acid (ISO 12782-3:2012)

Artikelnummer: STD-86610

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-12

Antal sidor: 28