Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-2:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 2: Extraktion av kristallina järnoxider och järnhydroxider med ditionit (ISO 12782-2:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 12782-2:2012 specifies the determination of the content of "reactive" iron in the form of crystralline iron oxides and hydroxides in soil and other materials by extraction with dithionite. Other materials also include waste. The content of "reactive" iron can be used as input in geochemical models to represent the content of crystalline iron (hydr)oxides.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-86614

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-12

Antal sidor: 28