Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-1:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 1: Extraktion av amorfa järnoxider och järnhydroxider med askorbinsyra (ISO 12782-1:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-1:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 1: Extraktion av amorfa järnoxider och järnhydroxider med askorbinsyra (ISO 12782-1:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 12782-1:2012 specifies the determination of the content of "reactive" iron in the form of amorphous iron oxides and hydroxides in soil and other materials by extraction with ascorbic acid. Other materials also include waste. The content of "reactive" iron can be used as input in geochemical models to represent the content of amorphous iron (hydr)oxides.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-1:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 1: Extraktion av amorfa järnoxider och järnhydroxider med askorbinsyra (ISO 12782-1:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and speciation of constituents in soils and materials - Part 1: Extraction of amorphous iron oxides and hydroxides with ascorbic acid (ISO 12782-1:2012)

Artikelnummer: STD-86612

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-12

Antal sidor: 28