Standard Svensk standard · SS-ISO 18400-201:2021

Markundersökningar - Provtagning - Del 201: Fysisk förbehandling i fält (ISO 18400-201:2017, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18400-201:2021

Markundersökningar - Provtagning - Del 201: Fysisk förbehandling i fält (ISO 18400-201:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 18400-201:2017 specifies methods for the pretreatment of samples that can be applied "in the field" directly after sampling. Pretreatment methods in this document are limited to:
- sample division methods aimed at reducing the size/volume of the sample;
- the production of composite samples;
- the selection of a specific fraction of the sampled material.
ISO 18400-201:2017
- does not apply to samples required for biological or microbiological examination,
- does not apply to soil materials sampled for the content of volatile components, and
NOTE 1 These soil materials are intended to be sampled according to ISO 22155.
-? does not give instructions for particle size reduction.
NOTE 2 Guidance for particle size reduction is given in ISO 11464, ISO 14507 and ISO 23909.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18400-201:2021

Markundersökningar - Provtagning - Del 201: Fysisk förbehandling i fält (ISO 18400-201:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Sampling - Part 201: Physical pretreatment in the field (ISO 18400-201:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80028726

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-04-20

Antal sidor: 32