Standard Svensk standard · SS-ISO 18400-106:2021

Markundersökningar - Provtagning - Del 106: Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring (ISO 18400-106:2017, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18400-106:2021

Markundersökningar - Provtagning - Del 106: Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring (ISO 18400-106:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidelines for quality assurance and quality control (QA/QC) for soil sampling. It identifies the steps which are subject to QA and QC in situations where QA and QC are required. It addresses aspects of QA and QC of the International Standards under the ISO 18400-100 umbrella (level 1, level 2) and gives guidance to methods on level 3.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18400-106:2021

Markundersökningar - Provtagning - Del 106: Kvalitetskontroll och kvalitetssäkring (ISO 18400-106:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Sampling - Part 106: Quality control and quality assurance (ISO 18400-106:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80028723

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-04-20

Antal sidor: 20