Standard Svensk standard · SS-ISO 18400-100:2021

Markundersökningar - Provtagning - Del 100: Vägledning för val av provtagningsstandarder (ISO 18400-100:2017, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18400-100:2021

Markundersökningar - Provtagning - Del 100: Vägledning för val av provtagningsstandarder (ISO 18400-100:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 18400-100:2017 describes the structure of sampling standards for any kind of soil investigation. It also describes the coherence of the different parts in the ISO 18400 series. It provides guidance on the selection of sampling standards appropriate for the objectives of users.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18400-100:2021

Markundersökningar - Provtagning - Del 100: Vägledning för val av provtagningsstandarder (ISO 18400-100:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Sampling - Part 100: Guidance on the selection of sampling standards (ISO 18400-100:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80028720

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-04-20

Antal sidor: 12