Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 21268-4:2008

Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord och jordmaterial - del 4: Påverkan av pH på lakning med initial syra/bas tillsats

Status: Upphävd · Ersätts av: SIS-CEN ISO/TS 21268-4:2010

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 4: Influence of pH on leaching with initial acid/base addition

Artikelnummer: STD-64893

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-01-31

Antal sidor: 36

Ersätts av: SIS-CEN ISO/TS 21268-4:2010