Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19258:2018

Markundersökning - Vägledning vid bestämning av bakgrundsvärden (ISO 19258:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19258:2018

Markundersökning - Vägledning vid bestämning av bakgrundsvärden (ISO 19258:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives guidelines for the principles and main methods for the determination of background values for inorganic and organic substances in soils at a local/regional scale. The site scale is excluded.
It gives guidelines for sampling and data processing strategies. It identifies methods for sampling and analysis.
This document does not apply to the determination of background values for groundwater and sediments.

Ämnesområden

Övrigt (13.080.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19258:2018

Markundersökning - Vägledning vid bestämning av bakgrundsvärden (ISO 19258:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Guidance on the determination of background values (ISO 19258:2018)

Artikelnummer: STD-80006908

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-09-25

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 19258:2011