Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19258:2018

Markundersökning - Vägledning vid bestämning av bakgrundsvärden (ISO 19258:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document gives guidelines for the principles and main methods for the determination of background values for inorganic and organic substances in soils at a local/regional scale. The site scale is excluded. It gives guidelines for sampling and data processing strategies. It identifies methods for sampling and analysis. This document does not apply to the determination of background values for groundwater and sediments.

Ämnesområden

Övrigt (13.080.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Guidance on the determination of background values (ISO 19258:2018)

Artikelnummer: STD-80006908

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-09-25

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 19258:2011