Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19258:2011

Markundersökning - Vägledning vid bestämning av bakgrundsvärden (ISO 19258:2005)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 19258:2018

Omfattning
This International Standard provides guidance on the principles and main methods for the determination of pedo-geochemical background values and background values for inorganic and organic substances in soils.

This International Standard gives guidance on strategies for sampling and data processing and identifies methods for sampling and analysis.

This International Standard does not give guidance on the determination of background values for groundwater and sediments.

Ämnesområden

Övrigt (13.080.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Guidance on the determination of background values (ISO 19258:2005)

Artikelnummer: STD-80873

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-20

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-ISO 19258:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 19258:2018