Standard Svensk standard · SS-ISO 22036:2009

Markundersökningar - Bestämning av spårämnen i jordextrakt med induktivt kopplad plasma - atomemissionsspektrometri (ICP-AES) (ISO 2036:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22036:2009

Markundersökningar - Bestämning av spårämnen i jordextrakt med induktivt kopplad plasma - atomemissionsspektrometri (ICP-AES) (ISO 2036:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard describes the determination of trace elements in digests or extraction solutions from soil by inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry (ICP-AES) for 34 elements (see Table 1). This multi-element determination method is applicable to soil extracts obtained with aqua regia in accordance with ISO 11466, with DTPA in accordance with ISO 14870 or other weak extractants, or soil extracts for the determination of total element contents using the acid digestion method of ISO 14869-1 or the fusion method of ISO 14869-2. The choice of calibration method depends on the extractant and can be adapted to the extractant concentration.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22036:2009

Markundersökningar - Bestämning av spårämnen i jordextrakt med induktivt kopplad plasma - atomemissionsspektrometri (ICP-AES) (ISO 2036:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Soil quality - Determination of trace elements in extracts of soil by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) (ISO 22036:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-69670

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-08

Antal sidor: 44