Standard Svensk standard · SS-ISO 22036:2009

Markundersökningar - Bestämning av spårämnen i jordextrakt med induktivt kopplad plasma - atomemissionsspektrometri (ICP-AES) (ISO 2036:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard describes the determination of trace elements in digests or extraction solutions from soil by inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry (ICP-AES) for 34 elements (see Table 1).

This multi-element determination method is applicable to soil extracts obtained with aqua regia in accordance with ISO 11466, with DTPA in accordance with ISO 14870 or other weak extractants, or soil extracts for the determination of total element contents using the acid digestion method of ISO 14869-1 or the fusion method of ISO 14869-2.

The choice of calibration method depends on the extractant and can be adapted to the extractant concentration.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of trace elements in extracts of soil by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) (ISO 22036:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-69670

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-08

Antal sidor: 44