Standard Svensk standard · SS-ISO 14256-2:2005

Markundersökningar - Bestämning av nitrat, nitrit och ammonium i fältfuktig jord genom extraktion med kaliumkloridlösning - Del 2: Automatisk metod med bestämning i segmenterat flöde (ISO 14256-2:2005, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 14256 describes an automated method for the determination of nitrate, nitrite and ammonium in a 1 mol/l potassium chloride extract of field-moist soil samples. This part of ISO 14256 is applicable to all types of soils homogenized by suitable methods.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with potassium chloride solution - Part 2: Automated method with segmented flow analysis (ISO 14256-2:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-39646

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-05-13

Antal sidor: 15