Standard Svensk standard · SS-ISO 13536

Markundersökningar - Bestämning av potentiella katjonbyteskapaciteten och utbytbara katjoner med användning av bariumkloridlösning buffrad till pH=8,1

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13536

Markundersökningar - Bestämning av potentiella katjonbyteskapaciteten och utbytbara katjoner med användning av bariumkloridlösning buffrad till pH=8,1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13536

Markundersökningar - Bestämning av potentiella katjonbyteskapaciteten och utbytbara katjoner med användning av bariumkloridlösning buffrad till pH=8,1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of the potential cation exchange capacity and exchangeable cations using barium chloride solution buffered at pH=8,1

Artikelnummer: STD-18453

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-05-03

Antal sidor: 12