Standard Svensk standard · SS-ISO 13536

Markundersökningar - Bestämning av potentiella katjonbyteskapaciteten och utbytbara katjoner med användning av bariumkloridlösning buffrad till pH=8,1

Status: Gällande

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of the potential cation exchange capacity and exchangeable cations using barium chloride solution buffered at pH=8,1

Artikelnummer: STD-18453

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-05-03

Antal sidor: 12